Riga resident’s card

Regulatory documents

Likumi:

Ceļu satiksmes likums

Sabiedriskā transporta pakalpojuma likums

 

Ministru kabineta noteikumi:

Ministru kabineta 2012.gada 28.auguta noteikumi Nr.599 „Sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanas un izmantošanas kārtība”

Ministru kabineta 2017.gada 27. jūnija noteikumi Nr.371 "Braukšanas maksas atvieglojumu noteikumi"

 

Rīgas domes saistošie noteikumi:

Rīgas domes 2010.gada 24.augusta saistošie noteikumi Nr.89 „Par braukšanas maksas atvieglojumiem Rīgas pilsētas sabiedriskā transporta maršrutu tīklā”

Rīgas domes 2012. gada 28. februāra saistošie noteikumi Nr.165 "Par Rīgas pilsētas sabiedriskā transporta lietošanu"

Rīgas domes 2013.gada 5.februāra saistošie noteikumi Nr.206 "Rīgas pilsētas pašvaldības maksas autostāvvietu apsaimniekošanas un lietošanas saistošie noteikumi"

 

Rīgas domes normatīvie dokumenti:

Rīgas domes 13.05.2014. lēmums Nr.1111 "Par Rīdzinieka karti"

 

RP SIA "Rīgas satiksme" noteikumi:

Abonementa biļešu izmantošanas kārtība

Biļešu veidu saraksts

Par pasažieru pārvadājumu kontroli

Braukšanas maksas atvieglojumu piešķiršanas kārtība

Velosipēdu pārvadāšanas kārtība sabiedriskajos transportlīdzekļos

Elektroniskā maka aktivizēšanas un izmantošanas noteikumi

Pasažieru kategoriju saraksts, kurām ir tiesības saņemt braukšanas maksas atvieglojumus

Pasažieru statusa apliecinošo dokumentu saraksts pa pasažieru kategorijām

Pasažiera statusa termiņi un kontroles termiņi pa pasažieru kategorijām