Rīdzinieka karte

Elektroniskā atslēga

Rīdzinieka karti var izmantot arī kā piekļuves atslēgu. Piekļuves kontroles sistēmas ļauj organizēt kontrolētu piekļuvi telpām, teritorijām un resursiem ar datorizētu sistēmu, kas nosaka personu iekļūšanu teritorijā pēc laika, vietas vai citiem parametriem. Sistēmas ieviešana nodrošina iespēju attālināti veikt izmaiņas piekļuves sistēmā, tai skaitā piekļuves tiesību pievienošanu/dzēšanu, ko varētu izmantot gadījumos, kad lietotājs maina savu dzīvesvietu vai darbavietu.