Rīdzinieka karte

Sociālā karte

Rīdzinieki, kuriem Rīgas Sociālais dienests piešķīris trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes (personas) statusu vai izsniedzis izziņu par ēdināšanas pakalpojuma nodrošināšanu, var saņemt silto ēdienu vienā no sešām siltā ēdiena izdales vietām.

Silto ēdienu persona var saņemt, uzrādot Rīdzinieka karti, kurā elektroniski ir ievadīta Rīgas Sociālā dienesta izziņa.

Sīkāku informāciju par siltā ēdiena saņemšanas vietām var iegūt, zvanot uz Rīgas domes Labklājības departamenta bezmaksas informatīvo tālruni 80005055, vai Rīgas domes Labklājības departamenta mājaslapā www.ld.riga.lv.