Rīdzinieka karte

Normatīvie dokumenti

Likumi:

Ceļu satiksmes likums

Sabiedriskā transporta pakalpojuma likums

 

Ministru kabineta noteikumi:

Ministru kabineta 2012.gada 28.auguta noteikumi Nr.599 „Sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanas un izmantošanas kārtība”

Ministru kabineta 2017.gada 27. jūnija noteikumi Nr.371 "Braukšanas maksas atvieglojumu noteikumi"

 

Rīgas domes saistošie noteikumi:

Rīgas domes 2010.gada 24.augusta saistošie noteikumi Nr.89 „Par braukšanas maksas atvieglojumiem Rīgas pilsētas sabiedriskā transporta maršrutu tīklā”

Rīgas domes 2012. gada 28. februāra saistošie noteikumi Nr.165 "Par Rīgas pilsētas sabiedriskā transporta lietošanu"

Rīgas domes 2013.gada 5.februāra saistošie noteikumi Nr.206 "Rīgas pilsētas pašvaldības maksas autostāvvietu apsaimniekošanas un lietošanas saistošie noteikumi"

 

Rīgas domes normatīvie dokumenti:

Rīgas domes 13.05.2014. lēmums Nr.1111 "Par Rīdzinieka karti"

 

RP SIA "Rīgas satiksme" noteikumi:

Abonementa biļešu izmantošanas kārtība

Biļešu veidu saraksts

Par pasažieru pārvadājumu kontroli

Braukšanas maksas atvieglojumu piešķiršanas kārtība

Velosipēdu pārvadāšanas kārtība sabiedriskajos transportlīdzekļos

Elektroniskā maka aktivizēšanas un izmantošanas noteikumi

Pasažieru kategoriju saraksts, kurām ir tiesības saņemt braukšanas maksas atvieglojumus

Pasažieru statusa apliecinošo dokumentu saraksts pa pasažieru kategorijām

Pasažiera statusa termiņi un kontroles termiņi pa pasažieru kategorijām

Par bezskaidras naudas pieņemšanu:

SIA “Rīgas karte”, sabiedrība ar ierobežotu atbildību, dibināta Latvijas Republikā ar reģistrācijas numuru 40003979933 , juridiskā adrese Vīlandes iela 6-3, Rīga, LV-1010, Latvija (turpmāk – Uzņēmums) uztur Rīgas sabiedriskā transporta elektronisko biļešu sistēmu un RP SIA “Rīgas satiksme” apsaimniekoto autostāvvietu sistēmu (turpmāk - Sistēmas). Sistēmu uzturēšanas un apkalpošanas ietvaros Uzņēmums ir tiesīgs pieņemt no klientiem bezskaidras naudas līdzekļus par Sistēmās pieejamiem pakalpojumiem, kas ietver apmaksu  interneta veikalos (www.rigassatiksme.lv, www.ridziniekakarte.lv), biļešu tirdzniecības vietās, autostāvvietu apmaksas ierīcēs un mobilajos risinājumos (mobilo tālruņu lietotnēs un SMS) un citviet, pārskaitot tos pakalpojuma sniedzējam RP SIA “Rīgas satiksme” (Rīgas pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību, dibināta Latvijas Republikā ar reģistrācijas numuru 40003619950, juridiskā adrese Kleistu iela 28, Rīga, LV-1067, Latvija).

Uzņēmums (elektroniskās naudas iestāde, licences Nr. 06.12.01.482/11) kā savu pārstāvi elektroniskās naudas izplatīšanai ir reģistrējis SIA “BMS Tehnoloģija” (sabiedrība ar ierobežotu atbildību, dibināta Latvijas Republikā ar reģistrācijas numuru 50003510331, juridiskā adrese Raunas ielā 5, Rīga, LV-1039, Latvija), kā arī  deleģējis tai pieņemt bezskaidras naudas līdzekļus RP SIA “Rīgas satiksme” apsaimniekoto maksas autostāvvietu apmaksai RP SIA “Rīgas satiksme” labā.