Rīdzinieka karte

Piedāvājumi

Sabiedriskais transports

Piedāvājums

Laika biļete

  • 1 stundas biļete - 1.15 EUR
  • 2 stundas biļetes - 2.30 EUR
  • 4 stundas biļetes - 4.60 EUR
  • 5 stundas biļetes - 5.75 EUR
  • 10 stundas biļetes - 10.90 EUR
  • 20 stundas biļetes - 20.70 EUR
  • 50 stundas biļetes - 50.60 EUR
  • 1 stundas biļete brīvdienām - 0.60 EUR
  • 2 stundas biļetes brīvdienām - 1.20 EUR
  • 10 stundas biļetes brīvdienām - 6.00 EUR
  • 5 biļetes 24 stundām visos maršrutos, izmantojamas 15 dienu laikā* - 15.00 EUR

* aktivizējas tikai tad, ja e-talonā nav ielādēti citi biļešu veidi.

Vairāk informācijas: www.rigassatiksme.lv