Rīdzinieka karte

Piedāvājumi

Sabiedriskais transports

Piedāvājums

Laika biļete

 • 1 stundas biļete - 1.15 EUR
 • 2 stundas biļetes - 2.30 EUR
 • 4 stundas biļetes - 4.60 EUR
 • 5 stundas biļetes - 5.75 EUR
 • 10 stundas biļetes - 10.90 EUR
 • 20 stundas biļetes - 20.70 EUR
 • 50 stundas biļetes - 50.60 EUR
 • 1 stundas biļete brīvdienām - 0.60 EUR
 • 2 stundas biļetes brīvdienām - 1.20 EUR
 • 10 stundas biļetes brīvdienām - 6.00 EUR
 • 5 biļetes 24 stundām visos maršrutos, izmantojamas 15 dienu laikā* - 15.00 EUR

* aktivizējas tikai tad, ja e-talonā nav ielādēti citi biļešu veidi.

Vairāk informācijas: www.rigassatiksme.lv